Japanese


JournalOfficersSupport Corporate MembersInstructions for Authors from OverseasHome
Officers 2016
 
President Yoji Kato
 

Vice-President Naoyoshi Inouchi
Kiyoshi Hayashi
Shigeharu Mori
 

Inspector Toshiyuki Nishio
Koki Fujita
 

Directors Hirofumi Nakano
Takada Masayasu
Toshiaki Mitsui
Yoshiaki Kitamura
Yoshihiro Sameshima
Ken Tokuyasu
Fukamizo Tamo
Yoshihiko Amano
Taisuke Nakanishi
Kazuko Hirao
 

Editor-In-Chief Motomitsu Kitaoka
Haruhide Mori