Japanese


JournalOfficersSupport Corporate MembersInstructions for Authors from OverseasHome
Officers 2018
 
President Kiyoshi Hayashi
 

Vice-President Inouchi Naoyoshi
Toshiyuki Nishio
Shigeharu Mori
 

Inspector Yoshihiko Amano
Koki Fujita
 

Directors Taisuke Nakanishi
Kazuko Hirao
Naoko Fujita
Yoshiaki Kitamura
Kanefumi Kitahara
Masako Kawanishi
Takada Masayasu
Toshiaki Mitsui
Ken Tokuyasu
Haruhide Mori
 

Editor-In-Chief Motomitsu Kitaoka
Katsuro Yaoi